Browse Items (3 total)

a5160.jpg
Verso (as part of work): Te Tangi o te/pipiwharauroa/tuia tui/tahia tahia/kotahi te manu/i tau ki te tahuna/tau atu tau atu tau atu.

a8685.jpg
Lower right (l.r.) in pencil: JP 70 [circled] ; verso in pencil: XVI (V) 10 x 8

a8686.jpg
Upper right (u.r.) in pencil: JP 70 [circled] ; verso in pencil: XVI (VI) 14 x 10
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2